SS-028 | Multiple file Upload + Show image

 Multiple Upload + Show image :

ความสามารถของระบบ 
✅ ฟอร์มที่สามารถอัพโหลดหลายไฟล์พร้อมกัน
✅ มีอัพโหลดสำเร็จ จะแสดงรูปภาพให้ทันที
✅ มีฟังก์ชันลบภาพออกจากไดฟ์ 

หากท่านสนใจที่จะได้โค้ดไปศึกษาต่อท่านสามารถสนับสนุนค่ากาแฟได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างครับhttps://www.bit.ly/sanzcoffee