SS-030 | Coupon App


COUPON APP  :


ระบบสะสมแต้มสมาชิก คล้ายๆ Line Coupon แต่ทำบนเว็บแอพ

ความสามารถของระบบ 
✅ การเข้าถึงข้อมูลด้วยเบอร์โทร
✅ one-time code
(รหัสสะสมแต้มเปลี่ยนใหม่ทันทีเมื่อรหัสเดิมถูกใช้งาน)
✅ เก็บข้อมูลลงชีท
✅ มี sidebar UI สำหรับ reset ค่าเมื่อสมาชิกเอาแต้มที่สะสมมาแลกรับของฟรีแล้ว